Danka,z,6/2015, kastrirana, draga starija dama.Slaže se za svima.