Julka, z, 10/2015 jako plaha kujica, sa psima je super.