Ovaj mali nesretnik skrivao se u polju kukuruza oko skloništa. Neki nečovjek ga je izbacio na polje. Dečkić je užasno preplašen od ljudi i vozila. Tjedan dana smo mu ostavljali hranu, a neznamo koliko je dugo bio napušten.Tek u toku noći se usudio prići i pojesti malo od hrane koju smo mu danima ostavljali. Jednog dana ga je preplašio kombajn i sam je ušao u sklonište. Mailo je sad na sigurnom i punog trbušćića, a nadamo se da će brzo zaboraviti sve što je prošao dok je bio napušten. ROĐ. 1/2018.