Ovaj prepredivni mužjak strosti oko 3 godine pronađen je na području općine Križ. 3 je dana siroče čekao svog vlasnika koji ga je napustio. Nije se micao s mjesta, u nadi da će se ipak vratiti po njega….Sad je kod nas i tražimo mu najbolji mogući dom, jer samo takav i zaslužuje <3