Pas mužjak pronađen u Donjoj Bistri (U polju kuruze)

//Pas mužjak pronađen u Donjoj Bistri (U polju kuruze)