Sara,z, 3/2013, malo je plaha prema ljudima, s drugim psima se super slaze,Kastrirana.