BOBI (3)

Ime: Bobi

datum rođenja: 12./2011.

kastracija: DA

kontakt:

095 92 63 234

E-mail:
sapica@sapica.hr
sapica.zapresic@gmail.com