Rođena: 3./2012.
Kastrirana: DA
Pasmina: njemačka ovčarka

Beta je jako draga, vesela i aktivna. Vrlo je zahvalna.

Nalazi se na privremenom čuvanju zbog liječenja. Tu je naučila sve manire pristojnog ponašanja u kući.

Kontakt: sapica@sapica.hr
098 521 803
095 926 3234