ROĐ 6/2020
Biba je ca.45 cm i ca.16 kg
Malo je jos povucena i plaha ali nije agresivna. Tuguje za vlasnikom koji je nedavno preminuo. ?