ROĐ 6/2022
Stela, Kira, Alma, Nikita i Selena su bili ostavljeni skoz izgladnjeni jedno jutro pred skloništem. Malo im treba da se oporave od nehumanog držanja ali se nadamo da za 2 do 3 tjedana budu spremni za udomljavanje. Curice su jako zahvalne i biti će vam budći najbolji prijatelji