Ime: Lilly
Spol: Ž
Rođena: 08./2014.
Kastrirana: NE

Kontakt: sapica@sapica.hr 
095 926 32 34