Rođena: 01./2013.
Kastrirana: NE

Vrlo plaha djevojka kojoj je potrebno posvetiti malo više pažnje i truda.