Uhvati – Steriliziraj – Vrati

Projekt sterilizacije mačaka “Uhvati – Steriliziraj – Vrati” provodi se u cijelome svijetu i pokazao se jedinim najjeftinijim, najhumanijim i najučinkovitijim rješenjem kontroliranog razmnožavanja mačaka (TNR, eng. Trap – Neuter – Release).
Metoda se sastoji u hvatanju mačaka, kastriranju/steriliziranju i puštanju čim je prije moguće na ono isto mjesto gdje su pronađene. Mačke se zadržavaju samo iznimno, u slučajevima da je uhvaćena pitoma mačka koja se može udomiti, a ukoliko ima mjesta za smještaj. Slobodnoživuće mačke nisu socijalizirane, ne mogu se udomljavati, pa stoga ih nema pravo nitko po svim zakonima i pravilnicima ukloniti iz njihova staništa i usmrtiti.
Unatoč povećanju broja mačaka, zahvaljujući programu kastracija, broj prihvaćenih mačaka je održan stabilnim, a broj eutanazija i pritužbi stanovništva se smanjio. Kako bi se spriječilo hvatanje istih mačaka više puta, mačkama je moguće zarezati uho na način propisan zakonom. Konačno, kako bi se kontroliralo zdravlje i brojnost mačjih staništa/kolonija, potrebno je imati organizirana i hranilišta o kojima skrbe sami gradovi ili skloništa s kojima isti imaju ugovore ili građani koji vole životinje.

Hvatanje mačaka je složeni proces jer divlje i slobodnoživuće mace je ponekad teško uhvatiti. Sistem hvatanja je u klopke s mamcima za hranu, prebacivanje u manje transportere i transport do veterinarske ambulante u kojoj će biti izvršeni operativni zahvati.
Kastracija ili sterilizacija je operativno uklanjanje spolnih organa – kod ženke jajnika, jajovoda i maternice. To je posve bezbolna operacija koja se izvodi pod anestezijom kada maca duboko spava. Danas se takva operacija izvodi rutinski, te životinja već nekoliko sati nakon operacije može sve samostalno obavljati. Operativne zahvate potrebno je izvoditi u onim veterinarskim ambulantama koje su blizu staništima mačaka. Obično mačku lovimo dan prije sterilizacije, kako bismo bili sigurni da je ujutro natašte. Osim obilježavanja steriliziranih, mačke prolaze i tretman čišćenja od endo i egzo parazita.
Postoperativna njega mačaka obuhvaća njegu mačke nakon operativnog zahvata kada ona dolazi u za to određeno mjesto gdje će boraviti slijedećih par dana, do povratka u svoje stanište. To su najčešće veći kavezi u kojima mačka ima mjesto za spavanje, WC te redovito dobiva hranu i vodu.
Nakon sterilizacije i oporavka, maca se vraća na stanište s kojeg je uzeta, a na njemu se organizira hranjenje mačaka i kontrola staništa.
NIKADA NE DISLOCIRAJTE MAČKE S NJIHOVOG STANIŠTA!

Potreban je velik oprez i iskustvo kad se love i tretiraju slobodnoživuće mačke! Cilj je sterilizirati mačku na način da joj prouzročimo što manje stresa te da ljudi ne nastradaju. Uvijek treba imati na umu da su slobodnoživuće mačke divlje i da problemi mogu nastati kod lova, prebacivanja mačke iz lovke u transporter, prilikom sedacije kod veterinara ili na oporavku.
Ne preporučamo da sami lovite slobodnoživuće mačke ako nemate iskustva, radije se javite nama pa ćemo pokušati pomoći.