ROĐ 05/2018
Mala Viki je ljubazno i plaho stvorenje koje samo traži mjesto kojem pripada.