Svako udomljenje je blagoslov! Kako bi psu ili mački osigurali kvalitetne uvjete života u novom domu, svi udomitelji dužni su potpisati Udomiteljski ugovor te sa svojim potpisom daju potvrdu da su suglasni sa navedenim. Ugovor je pravovaljani pravni dokument te njegovo kršenje poteže sankcije u obliku oduzimanja životinje. Također, u slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zaprešiću.

U nastavku donosimo Članke Ugovora Udruge Šapica kako bi transparentno naveli sve uvjete udomljavanja!

Članak 1.

Udomitelj se obvezuje da će udomljenu životinju držati u dogovorenim uvjetima i sukladno Zakonu o zaštiti životinja (NN 135/06) i drugim propisima kojima se uređuje držanje i dobrobit životinja. Udomitelj se obvezuje životinju koja mu je povjerena redovito hraniti i napajati, štititi od hladnoće i vrućine, izvoditi redovito u šetnju, te socijalizirati. Udomitelj se obvezuje da će udomljenoj životinji osigurati redovito cijepljenje protiv bjesnoće i zaraznih bolesti, kao i pružanje veterinarske skrbi, u slučaju bolesti ili ozlijede, tretirati protiv vanjskih i unutarnjih parazita te skrbiti o istoj sukladno Zakonu o zaštiti životinja (čl.48/06).  Udomitelj se obvezuje kastrirati životinju. Ukoliko je riječ o štencu ili mačiću kastracija se mora napraviti u dobi od 6. mjeseci. Udruga osigurava kastraciju po povoljniji cijeni kod veterinara kojeg odredi Udruga.

Članak 2.

Udomitelj se obvezuje da će u slučaju bilo kakve promjene (promjena adrese udomitelja, nestanak ili smrt životinje i sl.) o istome, a najkasnije u roku 24 sata, obavijestiti Udrugu. Udomitelj se obvezuje da će u slučaju nemogućnosti daljnjeg držanja životinje o istome odmah obavijestiti Udrugu, te da će u dogovoru i uz suglasnost Udruge, udomljenoj životinji pronaći novi dom ili joj osigurati privremeni smještaj do ponovnog udomljenja. Ukoliko se životinja vraća na skrb Udruzi, vraća se uz naknadu od 1000,00 kuna koja je primjerena troškovima  koje je Udruga  uložila u tu životinju.Zabranjeno je životinju svojevoljno dati nekom drugom.

Članak 3.

Udomitelj ne smije životinju zlostavljati, držati izoliranu ili na lancu, držati u boxu, koristiti je u lovu, koristiti je za borbe, huškati na druge životinje ili ljude, školovati je primjenom fizičke sile (tuči je) i ostavljati je bez nadzora na javnim mjestima.

Članak 4.

Udomitelj se obvezuje da će Udruzi dozvoliti pristup u svoj stan ili dvorište, kako bi se Udruga uvjerila o primjerenim uvjetima držanja. Ukoliko Udruga utvrdi neprimjerene uvjete držanja, udomitelj se obvezuje da će udomljenu životinju odmah i bez ikakve naknade vratiti Udruzi, te se odriče bilo kakvih prava na životinju.

Članak 5.

Udomitelj je od trenutka preuzimanja životinje u potpunosti odgovoran za njezinu sigurnost. Udomitelj je od trenutka preuzimanja životinje u potpunosti odgovoran za svaku eventualnu štetu, koju zbog njegove nepažnje, počini udomljena životinja, te se istu obvezuje u potpunosti  nadoknaditi.

Članak 6.

Udruga Šapica jamči pomoć Udomitelju sa savjetima o školovanju i socijalizaciji životinje te čuvanje privatnih podataka Udomitelja.

Članak 7.

U slučaju spora ugovorne strane su suglasne da je nadležan Općinski sud u Zaprešiću.

Članak 8.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak. U znak suglasnosti s odredbama ovog ugovora, ugovorne strane isti vlastoručno potpisuju.

DODATNE NAPOMENE:

Udruga Šapica udomljava životinje isključivo uz pretkontrolu uvjeta. Uz veliku pomoć Udruga sestara iz cijele Hrvatske životinje su našle sretne domove i u mnogim drugim mjestima Lijepe naše, ne samo Zaprešića i okolice. Udruga Šapica prilikom udomljavanja uspješno surađuje i sa Udrugama za zaštitu životinja iz Njemačke, Austrije i Švicarske koji su nam od iznimne pomoći pri procesu pretkontrola i naknadnih kontrola udomitelja. Sva udomljenja su dokumentirana, kako Udomiteljskim ugovorom, tako i brojnim mailovima te fotografijama koji nam udomitelji redovito šalju. Fotografije novih sretnih obitelji možete pronaći u albumu Uspješna udomljenja.Prilikom udomljavanja uvijek stojimo na raspolaganju za sve informacije, slobodno nas kontaktirajte sa svim pitanjima. Svako udomljavanje je blagoslov, ali i odgovornost, kako nas kao Udruge koja nosi breme odluke da li je za svog štićenika odabrala dobar dom, tako i budućeg udomitelja koji je vjerujemo svjestan da je odluka o udomljenju ne samo zadovoljstvo već i buduća dugogodišnja obaveza brige za drugo živo biće.

Ne diferenciramo potencijalne udomitelje prema mjestu stanovanja (grad ili selo), prema spolu, financijskim primanjima ili boji kosi, već samo da li će udovoljavati Ugovornim obvezama. Svako kršenje Ugovornih obveza poteže sa sobom sankcije – oduzimanje životinje.