ROĐ 1/2020
Abby je vrlo vesela, energična i aktivna mlada dama koja se slaže sa svima.
Zahtjeva puno šetnja i aktivnosti, nije lijenčina 🙂