ROĐ 6/2014 Mali Buco je posebno miran i dobar pas pomalo je plah ali se brzo otvori,voli se maziti i sa svima se slaže.