Bundasch,rod.6/2021
Malac ce biti većeg rasta,užasno je sladak🥰