ROĐ 3/2021
Dora je razigrana, aktivna, znatiželjna i draga. Kada odraste biti će oko 15 do 20kg.