Mali Huan je pun energije i sreće.Traži svog čovijeka za igranje i mazenje.ROĐ 11.4.2018