Megi
Rođ 2013 KASTRIRANA
Megi je vrlo draga kuja koja se slaže sa svima, jako voli ljude a pogotovo djecu. Nema nikakvu agresiju.
Lanac i boks NE DOLAZE U OBZIR!!!
Kontakt:098521803