Prenosimo sa Azil za pse “Društvo za zaštitu životinja Rijeka”

Donosimo novu zabludu zbog koje broj neželjenih pasa i mačaka stalno raste.

Navedeni broj ženki je približan jer točan broj (koji je puno veći) ne možemo znati (još uvijek ima mnogo neregistriranih pasa). Za mace se ti brojevi i višestruko povećavaju jer ih ima više, a tjeraju se češće od pasa.

Napuštenih životinja je previše, a svakodnevno još i više. Svakih nekoliko dana objavit ćemo novi mit i istine koje treba uzeti u obzir. Molimo vas da DIJELITE ove objave jer samo edukacija i ispravno razmišljanje mogu popraviti očajnu situaciju u kojoj se životinje danas nalaze! Hvala!

Azil za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka"