ROĐ 4/2017
Ria je vrlo draga,mirna i simpatična kujica koja se slaže sa svima. Nju smo preuzeli iz loših uvijeta gdje je živjela na lancu u limenoj bačvi. Dlaka če joj se još oporaviti i bit će kastrirana.