ROĐ 1/2021 KASTRIRAN
Shrek je jedan od 4 West Gate štenaca koje smo pokupili ove godine u 3. mjesecu. Seke su već odavno udomljene a Shrek i njegov brat Ringo su se jako teško dali pripitomiti. Shrek je sada spreman, mada je još pomalo plah, da ode u novi dom. ❤