Tara ROĐ 2017
Tara će uskoro tražiti dom kada odhrani svojih 6 bebica. Ona je zaista divna kujica,nema agresije,mirna i staložna.