ROĐ 3/2020
Vučko je veseli, razigrani i vjerni pas koji traži svoj zauvijek dom sa dobrim ograđenim dvorištem 🙂
Za Vučka se javite na 098521803